Berichten

Wat zijn biologische levensmiddelen?

Inleiding

De wereldwijde consumptie van levensmiddelen neemt snel toe. Er is steeds meer vraag naar een betere kwaliteit en duurzaamheid van levensmiddelen. Daarom is er een toenemende interesse in biologische levensmiddelen. Biologische levensmiddelen zijn levensmiddelen die zijn geproduceerd zonder het gebruik van chemische stoffen zoals pesticiden en kunstmest.

Wat zijn biologische levensmiddelen?

Biologische levensmiddelen zijn levensmiddelen die zijn geproduceerd zonder het gebruik van chemische stoffen zoals pesticiden en kunstmest. Ze worden geproduceerd met behulp van natuurlijke methoden zoals composteren, mulchen en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Biologische levensmiddelen zijn vaak meer duurzaam en beter voor het milieu dan andere levensmiddelen.

De voordelen van biologische levensmiddelen

Biologische levensmiddelen hebben veel voordelen. Ze zijn meestal beter voor het milieu omdat er geen chemische stoffen gebruikt worden. Ook zijn biologische levensmiddelen vaak beter voor de gezondheid van mensen omdat ze geen chemische stoffen bevatten. Daarnaast zijn biologische levensmiddelen meestal verser en smaakvoller dan andere levensmiddelen.

De nadelen van biologische levensmiddelen

Hoewel biologische levensmiddelen veel voordelen hebben, hebben ze ook enkele nadelen. Ze kunnen bijvoorbeeld duurder zijn dan andere levensmiddelen omdat ze met natuurlijke methoden geproduceerd worden. Ook zijn biologische levensmiddelen soms moeilijker te vinden omdat ze niet overal verkrijgbaar zijn.

Het milieu en biologische levensmiddelen

Het gebruik van biologische levensmiddelen heeft een positief effect op het milieu. Doordat er geen chemische stoffen gebruikt worden, wordt het milieu beschermd tegen schadelijke stoffen. Ook kunnen biologische landbouwmethoden helpen om de biodiversiteit te verbeteren en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Hoe biologische levensmiddelen te produceren?

Biologische levensmiddelen kunnen op verschillende manieren geproduceerd worden. Er zijn verschillende biologische landbouwmethoden die kunnen worden gebruikt, zoals composteren, mulchen en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Het is ook belangrijk om de grond te bemesten met organische meststoffen en te zorgen voor een goede waterhuishouding.

De kosten van biologische levensmiddelen

Biologische levensmiddelen kunnen meer kosten dan andere levensmiddelen omdat ze met natuurlijke methoden geproduceerd worden. Het is belangrijk om de kosten te vergelijken met andere levensmiddelen om te bepalen welke het beste bij je budget past.

Hoe biologische levensmiddelen te consumeren?

Biologische levensmiddelen zijn gezonder dan andere levensmiddelen, maar het is belangrijk om ze op de juiste manier te consumeren. Het is belangrijk om de aanbevolen hoeveelheden te volgen en om gezonde keuzes te maken. Het is ook belangrijk om een evenwichtig dieet te volgen om de voordelen van biologische levensmiddelen te maximaliseren.

Conclusie

Biologische levensmiddelen zijn levensmiddelen die zijn geproduceerd zonder het gebruik van chemische stoffen. Ze hebben veel voordelen, zoals gezondheid, duurzaamheid en smaak. Ook hebben biologische levensmiddelen een positief effect op het milieu. Echter, biologische levensmiddelen kunnen duurder zijn dan andere levensmiddelen. Om de voordelen van biologische levensmiddelen te ervaren, is het belangrijk om ze op de juiste manier te consumeren.

,

Biologische groenten

Groente uit de natuur

Wie echt gezond en lekker wil eten haalt alles rechtstreeks uit de natuur. Er zijn maar weinig dingen waar dat meer op van toepassing is dan op biologische groenten. Juist door onze vitaminebommen niet meer te bespuiten en van allerlei toevoegingen te voorzien zijn ze gezonder dan ooit tevoren. Er is dan ook een sterke opmars van biologische producten zichtbaar in ons voedingspatroon. Dit komt onder andere omdat het gemakkelijker is geworden dan het lange tijd geweest is om deze producten te krijgen. Je hoeft er soms zelfs geeneens de deur meer voor uit als consument.

De opkomst van maaltijdboxen

De reden waarom het zo makkelijk is om aan biologische groenten te komen is doordat er een sterke opmars van maaltijdboxen is geweest in de recente geschiedenis. Veel bedrijven legden zich toe op een abonnementsvorm waarbij je als consument groente in een pakket kreeg thuisbezorgd. Dit was dan biologisch gekweekt voedsel. Voor een aantal bedrijven is dit een groot succes geworden en dit wordt nog altijd veel gedaan door de Nederlandse consument. Het is immers heel simpel om op deze wijze groente in huis te halen die ook echt daadwerkelijk gezond is en niet alleen maar vullend is.

Wat zijn biologische groenten eigenlijk?

Groenten zijn pas biologische groenten als ze onder bepaalde voorwaarden gekweekt zijn. De belangrijkste voorwaarde is uiteraard dat alles op natuurlijke wijze gebeurt. Je mag als boer niets kunstmatigs toevoegen om het groeien van de producten te bespoedigen of verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat alles in harmonie met de omgeving gaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de natuur, maar zeker ook voor de dieren die er leven. Het is belangrijk dat het hele ecosysteem niet, of in ieder geval zo min mogelijk belast en aangetast wordt. Wanneer dit lukt, dan is er sprake van een bio product.

Dieet

De opkomst van biologische groenten heeft nog een andere reden. Het is namelijk een belangrijk onderdeel van een gezond dieet. De hedendaagse welvaartkwalen zoals overgewicht en suikerziekte worden veroorzaakt door te veel en ongezond voedsel. Door deze groente in de plaats van de ingeblikte groente uit supermarkten te nemen kan er een flinke stap in de goede richting worden gezet om gezonder te gaan leven. Het is dan ook zo dat de bio producten vaak bovenaan de lijst van de diëtist staan wanneer iemand met diabetes of obesitas te maken krijgt. Naast lichaamsbeweging is dit zelfs het belangrijkste wapen tegen de problemen.

Biologische groenten bij de boer

De meeste biologische groenten kan je gewoon het best bij de boer halen. Daardoor kan je namelijk met eigen ogen zien wat hij precies doet en gedaan heeft. Je hebt dan bovendien de meest verse producten voorhanden. Dit is vooral belangrijk omdat je er vaak zo direct mogelijk mee aan de slag moet. Omdat het immers op ecologische wijze is gekweekt is de houdbaarheid ook enigszins korter. Daar krijg je echter zeer veel voordelen zoals betere gezondheid en betere smaak voor terug als consument. Dit is dan ook de reden waarom kopen bij de boer zeer populair is.

,

Biologische kip

Beter leven, biologische kip

Het is waarschijnlijk wel één van de meest besproken producten uit het biologische aanbod, de kip. Een biologische kip staat symbool voor het verschil tussen de productiemaatschappij en de biologische maatschappij. Waar de zogenaamde gewone kippen het zeer slecht hebben bloeien de kippen die vrijheid en gezondheid hebben juist op. Dit heeft veel mensen dan ook de ogen doen openen over biologisch en ecologisch voedsel. Voor de kip wordt het leven sindsdien stapsgewijs steeds iets beter. Waar de consument op zijn beurt ook weer steeds meer profijt van heeft. Bijvoorbeeld doordat steeds meer ziektes die door de kippen werden gedragen nu verdwijnen.

Toevoegingen

Wie denkt aan biologisch voedsel denkt al snel aan het ontbreken van toevoegingen. Hierbij wordt vooral gedacht aan bijvoorbeeld groente en fruit waaraan geen suikers zijn toegevoegd om de houdbaarheid in blik te verlengen. Het gaat echter net zo goed om de biologische kip. Kippen en andere dieren worden bij het niet biologisch fokken namelijk vanaf het prille begin volgestopt met allerlei middelen om groei te stimuleren en kwalen te voorkomen. De gevolgen daarvan zijn dat de kippen in zeer slechte conditie moeten leven en een zeer ongezond leven moeten leiden tot het moment van slachten. Dit is bij kippen die biologisch worden gefokt niet het geval.

Antibiotica

Het beste voorbeeld hiervan is misschien wel antibiotica. Als er een middel is dat gebruikt wordt waar veel weerstand tegen is, dan is het wel dit middel. De hoeveelheden waarin bijvoorbeeld kippen het krijgen toegediend is dermate groot dat het een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. Dit is dan ook de reden waarom veel mensen sterk tegen het gebruik van deze middelen zijn. Het is bovendien volgens de critici zo dat het ook meer zegt over de omstandigheden waaronder de kip leeft. Wanneer zo veel van deze middelen nodig zijn, dan heeft de boer iets niet goed gedaan op zijn boerderij.

Verantwoorde manier

Dit betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen behandeling bij de kippen mag worden uitgevoerd wanneer zij toch iets oplopen. Zoals bij alle biologische producten geldt ook voor de biologische kip dat het vooral om verantwoord omgaan met de situatie gaat. Wie op de juiste manier met bio producten wil omgaan doet dat door verantwoordelijk met alle elementen om te gaan. Heeft een kip een behandeling nodig en zijn daar middelen op van toepassing, dan zal dit ook toegestaan zijn. Zonder dat de kip daardoor minder biologisch wordt dan hij voordien was. Het gaat immers om het welzijn van het dier.

Specialisten

Juist omdat de biologische kip een symbool voor de hele biologische manier van werken is geworden, zijn er veel specialisten te vinden. Het is zeer goed mogelijk om gezonde kippen te kopen die een goed leven hebben gehad en daardoor ook beter vlees te bieden hebben. Dit geldt overigens ook voor allerlei andere dieren. Vooral online zijn ook veel initiatieven te vinden waarbij bijvoorbeeld rechtstreeks met de boer gecommuniceerd kan worden over de kip en zijn voortgang. Dit zorgt ervoor dat je precies weet waar jouw kip vandaan komt en welke weg hij heeft afgelegd voor hij op jouw bord terechtkwam.

Ecologische voeding en gezondheid

Eet je gezond

Zonder dat je het misschien door hebt loop je regelmatig kleine gezondheidsklachten op door de producten die je eet. Je voedingspatroon kan zelfs aan de basis staan van veel grotere klachten. Daar is echter een oplossing voor. Wie namelijk kiest voor ecologische voeding verkleint de kans dat hij ziek wordt doordat hij het verkeerde heeft gegeten met een flinke hoeveelheid. Dit komt omdat alles wat je eet wanneer je hier voor kiest volledig natuurlijk is. Alle toegevoegde middelen die je in andere voeding vindt zijn weggelaten. Deze middelen kunnen dus ook geen schade aanrichten in jouw lichaam.

Zonder suiker toe te voegen

Een belangrijk voorbeeld van het voordeel van ecologische voeding is het ontbreken van toegevoegde suiker. Suiker is namelijk een groot probleem in de hedendaagse maatschappij. Overgewicht en diabetes komen voor een groot deel voort uit de grote hoeveelheden suiker die we nemen. In de westerse wereld zijn de hoeveelheden personen die deze klachten hebben dan ook groter dan ooit. Om hier iets aan te doen zijn producten die op een ecologische manier zijn geproduceerd een belangrijk onderdeel van de oplossing. Het ontbreken van de toegevoegde suiker zorgt namelijk al voor een flinke verbetering van de gezondheid.

Ecologische voeding en gezondheid

Ecologische voeding en biologische producten zijn eigenlijk nagenoeg dezelfde dingen. Dit betekent dus dat alles wat ecologisch geproduceerd is ook voldoet aan de criteria van bio producten. Er is rekening gehouden met de natuur en de dieren en er wordt verantwoord met de middelen die ter beschikking zijn omgesprongen. Wanneer je op zoek gaat naar ecologisch vervaardigde voeding, dan kan je dit gewoon bij de plaatselijke bio winkel vaak al in goede hoeveelheden vinden. Het is dus niet heel erg lastig meer om voeding te vinden waar je gezond en sterk van wordt in plaats van ziek en zwak.

Slow food

De producten die je gebruikt om gezond mee te koken worden ook wel verzameld onder de noemer slow food. Dit is natuurlijk de tegenhanger van het bekende fast food. De voeding die in bekende ketens wordt geserveerd waarvan bekend is dat het voor het grootste gedeelte kunstmatig is vervaardigd. Slow food is juist biologisch vervaardigd. Het gaat dan ook altijd om ecologische voeding. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het niet lekker is. Juist doordat het geheel natuurlijk is, komt dit bijvoorbeeld de smaak van de producten zeer sterk ten goede. Om die reden is ecologisch eten dan ook steeds populairder.

Gezond

Ecologische voeding is op vele manieren gezond. Niet alleen past het in een dieet voor een gezond lichaam en een gezond leven. Het is ook gezond omdat het het ecosysteem in stand houdt. Dit is belangrijk voor de balans in de wereld. Producten die ecologisch zijn gekweekt en geproduceerd hebben minder of geen slechte invloed op andere aspecten van onze omgeving zoals dieren en natuur. Het is dus ook zeer verantwoord om voor deze producten te kiezen wanneer je nog gewoon gezond bent en niet op een dieet zou hoeven. Je helpt er dan immers niet alleen jezelf, maar ook de verdere wereld mee.

Biologische Producten

De meest duurzame voeding

Wie gezond wil eten en ook nog eens de aarde niet wil belasten, kiest voor biologische producten. Dit is namelijk de manier om de aarde zo veel als mogelijk in zijn natuurlijke staat te houden. Dat betekent dus dat er voldoende biodiversiteit is bijvoorbeeld. Het betekent echter ook dat er beter wordt omgegaan met het milieu en met dierenwelzijn. Het gaat bij deze producten dus om veel meer dan om gezond eten alleen. Er zijn zelfs een aantal criteria waaraan de voedingsmiddelen moeten voldoen om echt tot het biologische-aanbod gerekend te mogen worden.

Biologische producten: criteria

Om zeker te zijn dat je met echte biologische producten te maken hebt, zijn er vier criteria waarnaar je moet kijken. In de eerste plaats gaat het dan om gezondheid. Een gezonde omgeving zorgt voor gezonde mensen. Om die reden worden bijvoorbeeld allerlei hulpstoffen bij landbouw en dieren juist vermeden. Niet om kwalen te onderdrukken, maar juist om gezondheid te bevorderen. Bovendien moet er ecologisch gedacht worden. Dat is het tweede criterium. Aanpassing aan wat de lokale kenmerken van de omgeving en het klimaat zijn bijvoorbeeld. Dit komt de lokale omgeving sterk ten goede op alle fronten. Dit is waar biologisch voedsel voor moet staan.

Eerlijk en verantwoord

Een ander belangrijk aspect aan biologische producten is dat er op een eerlijke manier geproduceerd wordt. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop eerlijk met de producenten in lagelonenlanden behandeld moet worden omgegaan. Dit geldt ook voor de natuur en de dieren die hierin leven. Het onttrekken van voedsel hieraan moet geen probleem zijn. Zolang die maar op eerlijke wijze gaat. Het laatste criterium heeft met verantwoordelijkheid te maken. Er kunnen natuurlijk risico’s genomen worden om hogere winsten te boeken. Maar verantwoordelijkheid voor de aanslag op de omgeving moet hier altijd boven worden gesteld. Dit is essentieel voor de producten.

Zekerheid biologische producten

Nu kan iedereen natuurlijk zeggen dat hij biologische producten aanbiedt. Het is immers niet heel erg makkelijk om dit vanaf de buitenkant te beoordelen. Daarom is het belangrijk om de verschillende keurmerken en belangenverenigingen in de gaten te houden. Er zijn namelijk diverse partijen die erop toezien dat niet alleen de juiste producten worden verkocht, maar dat dit ook op de juiste wijze gebeurt. Zo kan je er voor zorgen dat je zekerheid krijgt over de status van de producten die je koopt. Dit is natuurlijk vooral belangrijk omdat je niet de verkeerde partijen die misbruik van de situatie maken wilt steunen.

Groot aanbod biologische producten

Biologische producten zijn inmiddels in grote verscheidenheid te krijgen. Er zijn honderden producten die op biologische wijze, volgens de vier criteria, worden ontwikkeld. Daardoor is het dus heel goed mogelijk om op elk moment van de dag gezond en verantwoord te eten. De voeding is bovendien ook steeds vaker op de meer toegankelijke plekken zoals de grote supermarktketens te vinden. Wel is het zo dat bij specialisten meer duidelijkheid over de producten bestaat en bovendien meer direct contact met bijvoorbeeld de boer bestaat. Dit kan dus ook lokaal een flink voordeel betekenen en is daarom een aantrekkelijk extraatje aan het product.

Biologisch fruit

Steeds meer telers van biologisch fruit

Biologisch fruit gaat het steeds beter doen in de gewone supermarkten. De consument is door de afgelopen jaren heen meer waarde gaan hechten aan biologische producten. Hierbij lag de focus in eerste instantie vooral bij het kopen van biologisch vlees, maar nu kiezen ook steeds meer mensen voor biologisch fruit in plaats van gewoon fruit. Hiermee zien we dat gewone supermarkten steeds meer gedwongen worden om meer biologische producten in het assortiment op te nemen om nog goed aan de vraag van de consument te kunnen blijven voldoen.

Biologisch fruit is natuurlijker

Biologisch fruit is op een puur natuurlijke wijze geteeld door de fruittelers. Er wordt tijdens het proces geen gebruik gemaakt van kunstlicht, kunstmest of bijvoorbeeld kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Het is dan ook zo dat biologisch fruit een heel stuk schoner is dan niet-biologisch fruit. Dit geldt overigens niet alleen voor het fruit, maar ook voor groenten. Landbouwbedrijven die niet biologisch werken maken vaak gebruik van pesticiden, waardoor dit in de grond terecht komt en de producten dus worden geteeld op vervuilde grond. Daarnaast is er natuurlijk, naast de landbouw, ook nog de glastuinbouw. Dit is dan weer veel meer belastend voor het milieu, vooral omdat er erg veel gas moet worden verstookt bij het op de juiste temperatuur houden van de kassen. Een fruitteler mag zichzelf biologisch noemen wanneer er wordt gewerkt met een minimale belasting van milieu en natuur.

Gezondheidsrisico’s van niet-biologisch fruit

Consumenten kiezen vaker voor biologisch fruit en voor velen heeft dit als hoofdreden dat het beter is voor de aarde, maar er zijn ook zeker mensen die kiezen voor biologisch fruit uit angst voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van het eten van niet-biologisch fruit. Niet-biologisch fruit kan pesticiden bevatten. Het is dan ook niet zonder reden dat er altijd wordt aangeraden om fruit en groenten eerst goed onder de kraan te wassen voordat deze worden gegeten. Dit doet niet iedereen, waardoor het zou kunnen dat de grotere hoeveelheid aan pesticiden in het lichaam terecht komt. Op de lange termijn kan dit veel gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hierbij valt te denken aan een verhoogd risico op miskramen, kanker, luchtwegproblemen en psychische aandoeningen, zoals depressies.

Biologisch fruit en biologische groenten zijn wel duurder

Biologische producten zijn over het algemeen wat duurder dan niet-biologische producten en voor fruit en groenten is dit niet anders. Wanneer je in de supermarkt bewust kiest voor biologisch fruit, dan betaal je er gewoonweg wat meer voor. Hier is ook een belangrijke reden voor. Het is namelijk zo dat er bij het teelproces geen pesticiden en kunstmest worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat fruit en groenten minder snel groeien, waardoor de teler per hectare land gewoonweg minder kan verdienen door biologisch te werken. Om toch een goed inkomen over te houden aan de teelt van biologisch fruit en biologische groenten is het dus nodig om de prijzen te verhogen. Toch zorgen de hogere prijzen niet voor een slechtere verkoop. Het aantal telers van het biologische fruit groeit dan ook nog steeds. In 2016 was een groei van maar liefst 10 procent te zien.

Biologische boerderij

De biologische boerderij wordt populairder

De biologische boerderij boert goed. De laatste jaren zijn er steeds meer biologische boerderijen bij gekomen. Dit is ook niet vreemd, want steeds meer mensen kiezen in de supermarkten bewust voor biologische producten. Wanneer we kijken naar de producten die het meest gekocht worden uit het biologische assortiment, dan zien we dat de top 5 wordt gevormd door biologische melk, eieren, yoghurt, rijstwafels en kip.

Het starten van een biologische boerderij

Een deel van de biologische boerderijen die nieuw zijn gestart in de afgelopen jaren zijn boerderijen die eerder niet-biologisch werkten. Zij hebben de afname van biologische producten zien groeien en hebben hierop besloten om van gewone boerderij te veranderen in een biologische boerderij. Dit levert dan ook veel voordelen op. Natuurlijk is het zo dat biologische boerderijen van de consument meer waardering krijgen. Niet-biologische boerderijen hebben in het verleden vaker te maken gehad met demonstraties en dit doet de zaken natuurlijk geen goed. Daarnaast is het zo dat biologische producten in opkomst zijn en biologische boerderijen kunnen een leuk centje bijverdienen door gasten te ontvangen op de boerderij. Mensen komen graag eens een kijkje nemen op een biologische boerderij. Een gewone boerderij is een stuk minder aantrekkelijk voor een rondleiding.

Hoeveel nieuwe biologische boerderijen?

Er zijn natuurlijk verschillende varianten van de biologische boerderij. Er zijn biologische boerderijen met uitsluitend varkens en / of koeien, er zijn biologische boerderijen met uitsluitend kippen, maar er zijn ook varianten die van alles wel wat hebben. In alle varianten is een groei te zien. Als we kijken naar het aantal biologische boerderijen met uitsluitend varkens, bijvoorbeeld, dan zien we dat er hier 129 van waren in 2014. Een jaar later was dit aantal gegroeid naar een totaal van 135 en in 2016 kwamen er 28 bij in ons land.

Biologische bedrijven in Nederland

De biologische boerderij doet het dus goed in ons land, maar er zijn nog veel meer soorten biologische bedrijven. Meer dan 60.000 hectare grond van Nederland is in handen van biologische bedrijven en dat is behoorlijk wat. Er zijn er in totaal namelijk iets meer dan 1.830 te vinden in ons land (2016). Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om een biologische werkwijze aan te gaan houden. Zo zijn er 136 melkveebedrijven in 2016 aan e slag gegaan om te kunnen omschakelen naar een biologische werkwijze. Overigens is er niet alleen in ons land een sterke groei te zien van de biologische bedrijven. In mei 2017 gaven de biologische boeren uit Frankrijk nog aan dat zij een enorme stroom aan nieuwkomers in het vak gaan zien de komende tijd, waardoor zij vrezen voor een sterk toenemende concurrentie.

Biologische boerderij met winkel

Veel biologische boerderijen kiezen ervoor een winkel te realiseren bij de boerderij. Deze boerderijen leveren over het algemeen ook aan streekmarkten en supermarkten, maar verdienen hiernaast ook bij via hun eigen biologische boerderij winkel. Dit, in combinatie met de mogelijkheid om mensen te ontvangen voor een betaalde rondleiding door de biologische boerderij, zorgt ervoor dat steeds meer boeren overwegen om biologisch te gaan werken. De verwachting is dan ook dat de groei aan biologische boerderijen en bedrijven nog niet klaar is.

Kenmerken van de biologische supermarkt

Biologische supermarkt

De biologische supermarkt wint steeds meer terrein in de huidige markt. Tegenwoordig zijn er veel meer mensen die bewust kiezen voor biologische producten dan voorheen, waardoor gewone supermarkten steeds meer aandacht moeten besteden aan de aanwezigheid van biologische producten binnen het reguliere assortiment. Daarnaast is het natuurlijk zo dat er ook steeds meer biologische supermarkten worden geopend. Maar wat is nu eigenlijk echt het verschil tussen een gewone supermarkt en een biologische supermarkt? De biologische supermarkt is aan een aantal kenmerken te herkennen.

De producten van de biologische supermarkt

De biologische supermarkt biedt binnen het vleesassortiment uitsluitend biologisch vlees aan. Er is uitsluitend biologische merk te verkrijgen en bijvoorbeeld ook de eieren zijn allemaal biologisch. In de biologische supermarkt heb je niet de keuze uit een biologische kip of een plofkip bijvoorbeeld. Het hele assortiment is gewoon biologisch. Hierdoor hoef je niet voortdurend te kijken of de producten die je pakt wel biologisch zijn. In een reguliere supermarkt zijn er tegenwoordig veel biologische producten te vinden, maar je hebt ook nog altijd keuze uit niet-biologische producten. Dit kom je bij de biologische supermarkt niet tegen.

De natuurlijke uitstraling van de biologische supermarkt

Een biologische supermarkt heeft over het algemeen een rustgevende, rustige en ruimtelijke uitstraling. Gewone supermarkten staan zo veel mogelijk volgepropt om een zo groot mogelijk assortiment te kunnen aanbieden. Een heel groot deel van dit assortiment bestaat uit niet-biologische producten en deze producten zijn niet opgenomen in het assortiment van de biologische supermarkt. Hierdoor heb je veel meer het gevoel van ruimte bij deze supermarkt. Een biologische supermarkt werkt vanuit de gedachte dat alle goede, smakelijke en gezonde producten van de aarde afkomstig zijn en dit zie je aan het assortiment.

Producten zonder toevoegingen

Wanneer je eens een verpakking van niet-biologische melk pakt, bijvoorbeeld, dan zie je een hele waslijst aan ingrediënten op het pak staan. Vaak heb je van meerdere namen geen idee wat het is en waarom het erin zit. Ook dit kom je niet tegen in een biologische supermarkt. De producten zijn puur natuurlijk en er worden geen synthetische of chemische geur-, kleur- en smaakstoffen aan de producten toegevoegd. Hierdoor is de rij ingrediënten op de verpakking aanzienlijk korter en een stuk begrijpelijker. Uiteraard zijn er aan de biologische producten ook geen conserveringsmiddelen toegevoegd.

Andere kenmerken van de biologische supermarkt

Biologische supermarkten hebben een heel andere visie die zij uitdragen naar de consument dan de reguliere supermarkten. Bij de reguliere supermarkten ligt de focus gewoonweg op het aanbieden van een zo groot mogelijk assortiment, zodat er zo veel mogelijk verkocht kan worden. In de basis is het hier natuurlijk ook een supermarkt voor. De biologische supermarkt houdt er een heel andere visie op na. Deze wil vooral de waarde van eerlijke samenwerkingen overbrengen aan de consument, waarbij uiteraard duidelijk wordt gemaakt dat dit de standaard is bij de supermarkt. Daarnaast is het zo dat biologische supermarkten ook graag aan de consumenten willen laten zien dat een biologisch assortiment ook vol variatie zit.

,

Biologische kip kopen: wat zijn de voordelen?

Biologische kip

Biologische kip kopen is over het algemeen iets duurder dan het kopen van niet-biologische kip. Als je zo goedkoop mogelijk uit wilt zijn, dan koop je plofkip. De naam alleen al laat bij veel mensen de haren in de nek overeind springen. Het is dan ook zo dat dierenliefhebbers zich niet voor kunnen stellen dat er mensen zijn die bewust plofkip kopen, wetende dat de kippen een, zacht gezegd, slecht leven hebben gehad. Dit brengt ons natuurlijk direct bij het eerste voordeel van biologische kip kopen. Biologische kippen hebben een heel fijn leven gehad voordat zij naar de slacht werden gebracht.

Biologische kip kopen was vroeger heel normaal

Mensen die bewust biologische kip kopen worden nog wel eens vreemd aangekeken tegenwoordig. Waarom zou je meer betalen als de kip hetzelfde smaakt? Ook dit is niet helemaal waar. Mensen die biologische kip kopen eten inderdaad wel kip met dezelfde voedingswaarden dan andere soorten kip, maar over het algemeen zit er wel een rijkere smaak aan biologische kip. Dit is dus nog een voordeel van biologische kip kopen. In vroegere tijden had je geen keuze. Alle kip die je kocht was biologisch, lang geleden. De kip werd populair en om veel geld te verdienen besloten mensen duizenden kippen in kleine stallen te houden, bet te mesten en te verkopen. Zo raakten we de biologische kip kwijt, totdat er iemand opstond voor het welzijn van kippen. Hierdoor konden we uiteindelijk weer wat meer biologische kip kopen.

De smaak van stress in je kip

Zoals we net al hebben aangegeven is het goed om biologische kip te kopen als je wilt genieten van een rijke smaak. Het is namelijk zo dat deze kippen een gelukkig leven hebben gehad. Ze hebben in vrijheid geleefd en konden doen en laten wat zij wilden. Je kunt je voorstellen dat deze kippen totaal geen last hebben gehad van extreme stress in hun leven, zoals plofkippen dit wel hebben gehad. Stress zorgt voor verstoringen in de hormoonhuishouding van de kip en dit proef je. Wegens het ontbreken van stress is de biologische kip dus smaakvoller.

Andere voordelen van biologische kip

Wie veel van dieren houdt ziet natuurlijk nog veel meer voordelen in het kopen van biologische kip. Deze kippen krijgen in hun leven geen medicijnen toegediend, tenzij ze echt ziek zijn natuurlijk. Veel andere kippen krijgen medicijnen om te groeien of krijgen preventieve medicatie. Dit is niet het geval bij de biologische kip. Een ander belangrijk voordeel is wel dat je met biologische kip zeker weet dat je een 100% natuurlijk stukje kip op je bord hebt. Er worden geen chemische geur- en kleurstoffen toegevoegd en ook chemische smaakstoffen zijn er niet in te vinden. Als je besluit om biologische kip te kopen, dan weet je dat je dat je geniet van een eerlijk kippenboutje. Je betaalt inderdaad wel iets meer in de supermarkt als je biologische kip wilt kopen in plaats van plofkip, maar als je alle voordelen ervan op een rijtje zet, dan is het dat beetje extra geld zeker waard.

,

Wat is biologisch, wanneer mag een product dit kenmerk dragen?

Wat betekent biologisch

De term “biologisch” is een gevleugelde kreet als het gaat om het aanprijzen van bepaalde producten als het gaat om voeding en verzorgingsproducten. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? Wanneer mag een leverancier zijn producten biologisch noemen? Hier zijn strenge richtlijnen voor, je kunt als producent niet zomaar “biologisch” op de verpakking zetten en daarmee is de kous af. Als je dit doet en je kunt niet aantonen dat een product daadwerkelijk biologisch geproduceerd is dan kan je dit een boete opleveren en de sommatie het product uit de handel te nemen of de omschrijving ervan te wijzigen.

Wat is biologisch als het gaat om levensmiddelen?

Levensmiddelen mogen het predicaat “biologisch” dragen als ze zodanig zijn geproduceerd dat hier zo min mogelijk “kunstgrepen” aan te pas zijn gekomen. Fruit en groente moet zo min mogelijk zijn bespoten of anderszins behandeld om de inname van giftige stoffen door de mens te voorkomen. Voor vlees en vis gaat het vooral om het welzijn van de dieren. Biologisch gefokte dieren hebben meer bewegingsvrijheid en worden langer in leven gehouden. Zij krijgen dus meer tijd om te groeien in plaats van dat de dieren in recordtijd worden vetgemest. Een echte biologische boer heeft het welzijn van zijn dieren hoog in het vaandel staan. Dat klinkt misschien vreemd omdat ze uiteindelijk toch worden geslacht. Maar er is een groot verschil tussen een veeteler die waakt voor dierenwelzijn en eentje die uitsluitend het produceren van zo veel mogelijk vlees voor ogen heeft.

En hoe zit het dan met cosmetica en verzorgingsproducten?

Stel je jezelf de vraag “wat is biologisch?” als het gaat om verzorgingsproducten. Biologische crèmes en lotions bevatten uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Dit kan een voordeel zijn als je een gevoelige huid hebt die allergisch reageert op producten met bepaalde chemische toevoegingen. Maar er is nog een belangrijke reden waarom mensen kiezen voor biologische verzorgingsproducten en cosmetica. Deze wordt namelijk gegarandeerd niet op dieren getest. Dit gebeurt sowieso al veel minder dan vroeger, maar het komt nog wel steeds voor. Als je zeker wilt weten dat een door jou gebruikt product niet op dieren is uitgeprobeerd dan kies je voor biologische producten. Deze zijn te koop in reformhuizen, in speciale online shops en ook in steeds meer drogisterijen van bekende landelijke ketens. Evenals voor verzorgingsproducten geldt ook voor deze productcategorie dat de markt verandert. Mensen zijn zich meer bewust van wat ze kopen en geven de voorkeur aan een product dat op een zo verantwoord mogelijke manier is gemaakt.

Moet ik kiezen voor biologisch?

Natuurlijk staat het je vrij om wel of niet voor biologische producten te kiezen. De hogere prijs is voor sommige mensen soms een belemmering. En soms is het ook niet altijd duidelijk: Wat is biologisch en wat niet? Natuurlijk kun je altijd in de winkel vragen of een product wel of niet biologisch is. Als je zeker wilt weten dat de spullen die je koopt biologisch zijn dan ben je voor levensmiddelen het beste af bij de speciaalzaken. Een biologische slager zal zeker geen vlees verkopen dat niet aan zijn strenge eisen voldoet. Datzelfde geldt voor de visboer. Beiden hebben immers een reputatie hoog te houden. Die ze niet graag verspelen door onjuiste informatie aan hun klanten te verstrekken.