Berichten

De biologische winkel is specialist in biologische producten

Biologische winkel

In vrijwel iedere supermarkt kun je tegenwoordig biologische producten kopen. Maar het aanbod is vaak beperkt als je het vergelijkt met het assortiment niet-biologische producten. Wil je meer keus hebben dan kun je een biologische winkel bezoeken. Dit soort winkels heeft vaak een ruim assortiment, dat behalve voeding ook verzorgingsproducten bevat. Voor verzorgingsproducten worden in sommige gevallen dierproeven gedaan. Een steeds grotere groep mensen heeft hier bezwaren tegen en wil daarom uitsluitend producten die niet op dieren zijn getest. Daarnaast willen steeds meer mensen producten die zo min mogelijk chemische toevoegingen bevatten.

Biologische winkels vind je ook online

De veranderende maatschappij heeft ook zijn uitwerking op biologische winkels. Steeds meer mensen vinden het handig om hun aankopen online te doen. Dit geldt ook voor biologische producten en daarom komen er steeds meer online winkels die deze producten aanbieden. Soms verkoopt een biologische winkel uitsluitend deze producten, soms heeft een webshop in het aanbod een apart assortiment biologische producten. Je kunt hier diverse artikelen bestellen die voldoen aan de voorwaarden om als biologisch te worden verkocht.

Zijn producten in de biologische winkel duurder?

Voor levensmiddelen en verzorgingsproducten die je koopt in een biologische winkel betaal je in de meeste gevallen meer dan wanneer je vergelijkbare producten elders koopt. Dit heeft onder andere te maken met het inkoopbeleid. Een grote supermarkt kan van een bepaald product een grote partij inkopen, waardoor de inkoopprijs flink omlaag gaat. Een biologische winkel koopt doorgaans kleinere partijen, wat ervoor zorgt dat je er meer voor betaalt. Daar staat tegenover dat het aanbod in een biologische winkel vaak groter is. Daar komt nog bij dat het personeel in een biologische winkel vaak goed op de hoogte is van de producten die worden verkocht. Wil je meer informatie over een product, dan kun je hier in een biologische winkel vaak prima voor terecht. Van het personeel in de supermarkt kun je niet verwachten dat zij gedetailleerd op de hoogte zijn van het assortiment biologische producten.

Zijn alle biologische winkels betrouwbaar?

Je mag er vanuit gaan dat producten die in een biologische winkel worden verkocht ook daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoen om als zodanig op de markt te worden gebracht. Deze voorwaarden verschillen per productsoort. Om het predicaat biologisch te krijgen moet een product zo veel mogelijk zonder kunstmatige toevoegingen worden geproduceerd. Soms lukt dat niet helemaal, in sommige gevallen zijn bij voorbeeld op beperkte schaal bestrijdingsmiddelen nodig om de volksgezondheid te kunnen waarborgen.

Biologische voeding raakt steeds meer ingeburgerd

Biologische voeding

In steeds meer winkels tref je tegenwoordig biologische voeding aan. In de supermarkt is dit al geenuitzondering meer, alle grote supermarktketens hebben al jaren een breed assortiment biologische producten in de schappen staan. Een groeiende groep consumenten koopt ook deze producten. De redenen daarvoor zijn verschillend. Sommigen zijn van mening dat biologisch gezonder is. Maar een belangrijke tweede reden is de smaak van deze producten. Biologische voeding wordt over het algemeen op het punt smaak beter beoordeeld.

Waardering voor biologische voeding

De consument die kiest voor biologische voeding waardeert de producten vaak hoog. De smaak is beter, de kwaliteit is hoogwaardiger dan van producten die niet biologisch zijn geproduceerd. Daarnaast speelt het milieuaspect voor velen ook een belangrijke rol. Veel mensen hebben er bezwaar tegen om groente en fruit te eten die genetisch is gemanipuleerd of waarbij veel bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt tijdens het telen. Voor vlees en vis geldt dat een groeiende groep een afkeer heeft van de bio-industrie. Men wil er niet meer aan meewerken vlees te eten van een die dat een slecht leven heeft gehad of van vis die op zeer dieronvriendelijke manier is gevangen.

De kosten van biologisch voedsel zijn vaak hoger

Biologisch voedsel is vaak duurder dan niet-biologisch geproduceerde producten. Dit komt omdat er meer tijd en meer ruimte nodig is om deze producten te laten groeien. Dieren die biologisch worden gehouden hebben veel meer bewegingsvrijheid. Groente en fruit die biologisch wordt gekweekt is duurder omdat er kleinschaliger wordt geproduceerd. Dit is voor de echte “die-hards” geen bezwaar. Zij zijn van mening dat aan biologische voeding grote voordelen zitten en betalen daar graag wat meer voor. Mensen die, meestal uit milieu overwegingen, kiezen voor biologische producten maar voor wie er financiële bezwaren zijn, kopen vaak deels deze producten om toch een bijdrage te kunnen leveren aan een beter milieu. Het kopen van aanbiedingen is natuurlijk ook een optie.

Is biologische voeding beter voor mijn gezondheid?

Het voedingscentrum geeft aan dat biologische voeding niet perse beter is voor de gezondheid. Wel is het zo dat er bij het telen van biologische groente en fruit over het algemeen minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit betekent dat je bij het eten van deze producten dus ook minder schadelijke stoffen binnenkrijgt. Maar ook bij niet biologisch geteelde producten worden steeds minder schadelijke middelen gebruikt.

,

Biologisch vlees voor meer dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Eén van de eerste producten die in de supermarkten in de schappen verschenen was biologisch vlees. Steeds meer mensen kregen afkeer van de bio-industrie. Beelden op televisie en het internet van uitpuilende hokken en stallen wekten veel weerzin, evenals vleesschandalen en wanpraktijken in slachterijen. De consumptie van vlees loopt daardoor terug, en mensen kiezen vaker voor biologisch vlees omdat bij de productie daarvan meer aandacht is voor het welzijn van de dieren die het vlees leveren.

Strenge eisen voor het keurmerk biologisch vlees

Vlees mag niet zomaar “biologisch” worden genoemd. Wil je als fokker je vlees als biologisch vlees willen verkopen dan moet je aan strenge eisen voldoen. Het belangrijkste is dat de dieren onder veel betere omstandigheden worden gehouden dan in de bio-industrie. Er zijn regels vastgesteld voor de minimale ruimte die een varken, koe, kip of ander dier moet hebben. Daarnaast moet het dier hoogwaardige voeding krijgen en moet er zuinig worden omgesprongen met het geven van medicatie. Het toedienen van antibiotica om de dieren sneller te laten groeien (antibiotica wekt de eetlust op) is uiteraard uit den boze bij de productie van biologische vleesproducten.

Het beter leven keurmerk

De Dierenbescherming strijdt al vele jaren voor meer welzijn voor dieren die voor de vleesindustrie worden gefokt. Zij hebben het Beter leven keurmerk in het leven geroepen. Vleesproducten kunnen sterren krijgen als ze zijn geproduceerd met inachtneming van meer welzijn voor dieren. Dit vlees wordt niet alleen door vakslagers verkocht maar verschijnt ook in steeds meer supermarkten. Ook de landelijke supermarktketens willen voldoen aan de groeiende vraag naar diervriendelijk vlees en daarom wordt het assortiment dat dit keurmerk draagt steeds groter.

Kan ik nog wel biologisch vlees kopen na alle schandalen?

De afgelopen jaren heeft de vleesverwerkende industrie te maken gekregen met meerdere schandalen. Vooral het verkopen van paardenvlees als zijnde rundvlees heeft bij consumenten veel wantrouwen gewekt. Bij de productie van biologisch vlees is er echter sprake van kleinschaliger veeteelt. Deze dieren worden altijd apart geslacht om er zeker van te zijn dat het vlees ook daadwerkelijk van biologisch gehouden dieren afkomstig is. Dit is een vereiste voor het verkrijgen van keurmerken. Slagers, vooral vakslagers met een eigen zaak, letten er bij het inkopen van vlees op dat de producten voldoen aan hun eisen. De kans is dus klein dat je vlees koopt dat niet afkomstig is van op verantwoorde wijze gehouden dieren.

Via internet biologisch vlees bestellen

Je kunt ook je biologisch vlees via internet bestellen. Er zijn veehouders die vleespakketten van door hen zelf gefokte dieren verkopen als biologisch vlees. Je kunt bij wijze van spreken bijna aanwijzen van welke koe het vlees afkomstig is. Dit vlees is vaak ook niet het gehele jaar door beschikbaar. Als je bij een dergelijk bedrijf vlees wilt bestellen moet je soms wachten totdat er weer dieren geslacht kunnen worden. Het vlees is dan ook gegarandeerd vers en heeft niet maanden in een koeling gelegen. Voor bepaalde producten is het echter wel nodig dat het vlees moet rijpen om op smaak te komen, dit geldt onder andere voor rundvlees.

,

Waarom zou ik kiezen voor biologische producten?

Waarom biologische producten

In de media verschijnen steeds vaker berichten over biologische producten. Biologische landbouw en veeteelt worden steeds populairder. Boeren stappen over op een biologische manier van fokken en telen, producenten van zuivel en andere producten introduceren steeds vaker een biologische variant van hun producten. Maar waarom zou je ervoor kiezen? Biologische producten zijn over het algemeen duurder dan niet-biologische. Soms zijn ze minder lang houdbaar. Wat zijn dan de voordelen?

Biologische producten zijn beter voor je gezondheid

In biologische producten worden geen of minder schadelijke stoffen verwerkt om het product een betere kwaliteit te laten krijgen of langer houdbaar te maken. In de bio-industrie worden dieren vaak behandeld met antibiotica om ze sneller en beter te laten groeien. Voor groente en fruit worden agressieve bestrijdingsmiddelen gebruikt om te voorkomen dat insecten de gewassen aanvreten. Dit gebeurt bij de biologische landbouw en veeteelt in veel mindere mate. Natuurlijk moeten ook biologisch geproduceerde producten worden beschermd tegen ziekte en moet ervoor worden gewaakt dat de kwaliteit ondermaats wordt. Maar een biologische boer of producent zal er alles aan doen om zo veel mogelijk toevoeging van stoffen te vermijden.

Biologische producten zijn beter voor dierenwelzijn

Het milieu heeft het dankzij de mens zwaar te verduren. De wereldbevolking neemt nog steeds sterk toe en dit betekent dat er steeds meer voedsel moet worden geproduceerd. Vaak gebeurt dat op de meest goedkope en efficiënte manier. Maar het dicht op elkaar huisvesten van fokdieren kan natuurlijk niet goed zijn voor hun welzijn. Veel mensen stappen over op biologische producten na het zien van beelden van een varkensmesterij of een kippenfokkerij. Overstappen op een vegetarische of zelfs veganistische levensstijl gaat een grote groep te ver, maar er zijn wel steeds meer mensen die zich ervan bewust zijn dat dieren soms onder erbarmelijke omstandigheden worden gefokt voor de vleesproductie. Ook het leegvissen van de zeeën baart steeds meer mensen zorgen. Daarom kiest een groeiende groep ervoor om biologisch vlees en vis te kopen, al is het maar voor een deel van de wekelijkse boodschappen.

Het milieu is gebaat bij biologisch gekweekte groente en fruit

Wat voor vlees en vis geldt, dat geldt zeker ook voor groente, fruit, zuivel en andere producten. Bij de teelt van groente en fruit worden vaak veel en agressieve bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze moeten ervoor zorgen dat de opbrengst van een aardappelveld of appelboom zo hoog mogelijk is. Maar er zijn steeds meer boeren die kiezen voor een andere manier van verbouwen van groente en fruit. Zij accepteren een lagere opbrengst maar kiezen daarbij wel voor een beter product. Biologisch gekweekte groente en fruit is vaak beter van smaak en dit wordt door de consument gewaardeerd. Deze is dan ook vaak zonder meer bereid om voor een biologisch product meer te betalen.

Waar vind ik biologische producten?

Biologische producten zijn tegenwoordig breed verkrijgbaar. Iedere supermarkt heeft een ruim assortiment in de schappen liggen. Dit doen supermarkten omdat er steeds meer vraag komt naar deze producten. Een groeien de groep consumenten kiest voor biologisch en aan deze vraag willen de supermarkten natuurlijk voldoen om hun marktaandeel te behouden. Je kunt dan ook kiezen uit een groeiend aanbod aan biologische producten in de schappen van de supermarkten.

,

Biologische levensmiddelen steeds populairder

Populairiteit biologische levensmiddelen

De laatste jaren valt een duidelijke trend waar te nemen bij het boodschappen doen. Steeds meer mensen kiezen in de supermarkt of bij detailhandelaren voor biologische levensmiddelen. Hiervoor is een aantal redenen aan te wijzen. De belangrijkste is waarschijnlijk dat de kopers ervan overtuigd zijn dat biologische producten beter zijn voor de gezondheid. Een tweede reden is dat deze producten op een wijze worden geproduceerd die beter is voor het milieu. Het feit dat het milieu moet worden ontzien bij de voedselproductie dringt steeds meer door. We moeten zuinig zijn op de aarde als planeet. Doen we dat niet dan zal het uiteindelijk zeker tot de ondergang leiden, al gaat dit hoe dan ook nog wel enkele eeuwen duren.

Wanneer mag je spreken van biologische levensmiddelen?

Een product mag niet zomaar “biologisch” worden genoemd. Om dit predicaat te mogen dragen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden verschillen per product. Vlees dat biologisch wordt geproduceerd komt van dieren die in veel betere omstandigheden worden gehouden dan wanneer zij in een traditionele mesterij worden gefokt. Ook blijven deze dieren vaak langer in leven voordat zij worden geslacht. Voor biologisch geteelde groente en fruit geldt dat er geen of in ieder geval veel minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt tijdens het kweken. Voor zowel vlees als groente en fruit geldt dat deze producten op veel kleinere schaal worden geproduceerd en daardoor schaarser zijn. Een gevolg hiervan is dat biologische levensmiddelen in vrijwel alle gevallen duurder zijn dan producten die niet op biologische wijze zijn geproduceerd.

Waar vind ik biologische levensmiddelen?

Biologische levensmiddelen worden tegenwoordig in vrijwel iedere supermarkt verkocht. Het gaat dan om vlees, vis, groenten en fruit, zuivel en een breed assortiment houdbare producten zoals bij voorbeeld jam. De producten zijn over het algemeen goed als zodanig herkenbaar door een aanduiding op de verpakking. In het vleesschap liggen biologische producten vaak apart zodat je je niet kunt vergissen als je op zoek bent naar biologisch vlees. Bij producten als zuivel en broodbeleg is op de ingrediëntenlijst vaak al te zien waarom het om een biologisch product gaat. Er zijn geen of minder conserveermiddelen gebruikt dan bij gewone producten. Het is overigens niet zo dat de bekende “E-nummers” slecht zijn voor het product. Een product waaraan E-nummers zijn toegevoegd kan evengoed nog wel biologisch zijn. Veel van deze toevoegingen zijn namelijk gewoon natuurlijke producten.

Welke groep kiest voor dit soort levensmiddelen?

Er is sprake van een groeiende groep consumenten die kiest voor biologische levensmiddelen. Was het aan het begin van de eeuwwisseling nog een uitzondering om biologisch te eten, tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die bij het boodschappen doen dit soort producten in hun winkelwagentje leggen. Er zijn mensen die altijd kiezen voor biologisch, maar er is ook een groep consumenten die ervoor kiest om zo nu en dan dergelijk voedsel te eten. Biologische levensmiddelen zijn meestal duurder dan niet-biologische producten. Niet ieder huishouden heeft de financiële middelen om uitsluitend biologische producten te gebruiken. Wil je dan toch een bijdrage leveren aan een beter milieu dan kun je ervoor kiezen om zo nu en dan biologisch te eten. Je kunt bij voorbeeld aanbiedingen in de gaten houden. Biologisch vlees is bij verschillende supermarkten regelmatig in de aanbieding wat soms aanzienlijk in de prijs scheelt.